MariaSann

Samtalsstöd

Som ditt samtalsstöd möter jag ditt behov i stunden. Det viktigaste för mig är att lyssna och vara lyhörd för dina signaler. För att komma vidare och framåt kan vi alla behöva någon med analytisk förmåga och ett kritiskt förhållningssätt. Du får ledning att reflektera och ifrågasätta sig själv. Dina val, attityder, beteenden och agerande.

Vårt inre styr och påverkar allt som sker runt omkring oss. Alla relationer, allt samspel, alla val vi gör, hur vi

ställer oss till förändringar. Våra tankar och känslor styr och inverkar på allt vi gör. Ändå ger vi oss sällan tid att reflektera över varför vi tänker, agerar och beter oss som vi gör.

En sådan reflektion individuellt eller i grupp kan förklara, förebygga och skapa möjligheter att hantera konflikter, förbättra kommunikation och samarbete.

Samtalet

I samtalet hitta vi våra egna svar och lösningar. Genom att högt uttala och uttrycka sig inför en annan

skapas insikt och förståelse för egna tankar, beteenden, handlande och känslor.

Livsväg

Vi har alla vår livsväg inom oss och framför oss. Med små medel hittar vi den.

Det finns många sätt att aktivt utveckla och hitta sin livsväg. Vilka verktyg vi väljer påverkas av den personlighet vi har och hur motiverade vi är.

Oavsett var du är i livet och hur medveten du är så kan samtal och vägledning hjälpa dig att lättare hitta just din väg. Det kan behövas en utomstående som ser det du ofrivilligt blundar för.

Maria Sannarum, 0702 85 96 97, ms@mariasann.se

• Energi

och liv»

Solen finns alltid

bakom molnen.

Ta vara på nuet

och lagra värmen.

Skapa god energi.

Bli medveten

om hur olika energier

påverkar.

• Enkelhet»

Enkelt och tydligt

sätt att arbeta

utan att det

blir naivt.

En katalysator

för andra att få

kontakt med sina

insikter och

känslor.

• Sanning»

Öppet och ärligt

se möjligheter.

Kritiskt och

analytiskt hitta

vägar att hantera situationer.