Precis som att träna muskler går det att träna sin självkänsla.

Det går att träna på ett nytt sätt att tänka.

Det går att träna på att kommunicera på ett bättre sätt.

Det går att träna sin emotionella intelligens för att bättre förstå sina egna känslor, beteenden och agerande såväl som andras.

MariaSann

Prehabilitering

Begreppet används inom idrotten. Muskler måste tränas för att inte gå sönder.

Du bygger upp kondition för att orka mer. Du tränar för att komma längre och högre.

Begreppet kan även användas i företagens arbetsmiljöarbete för att förebygga skador och sjukdom.

Jag vill använda det för att träna sinnet och tanken. För att inte i onödan skapa

konflikter, kommunikationssvårigheter och relationsproblem.

Det finns ingen statistisk eller vetenskaplig bevisning att förebyggande arbete med människor blir mindre kostsamt än rehabilitering. Detta beror mestadels på att det inte läggs något fokus

på förebyggande arbete.

Traditionen är att man vidtar åtgärder när sådana behövs. Om man jämför med hur maskiner, bilar och hus behandlas förebyggande just för att hålla nere kostnader så kan man hitta en logisk jämförelse.

Människor är inte maskiner men ändå ställer vi höga krav på dem. De ska fungera oavsett miljö, oavsett trivsel, oavsett hur samarbete och kommunikation fungerar.

För att avgöra om det går att göra en besparing eller vinst för företaget genom att arbeta förebyggande med personalen så får ett sådant arbete utföras i större utsträckning.

Så småningom går det att skapa statistik och vetenskap.

Hör av dig så vi kan planera prehabilitering av din personal för ökad tivsel och framgång!

Maria Sannarum, 0702 85 96 97, ms@mariasann.se

• Energi

och liv»

Solen finns alltid bakom molnen.

Ta vara på nuet och lagra värmen.

Skapa god energi.

Bli medveten om hur energier

påverkar.

•Enkelhet»

Enkelt och tydligt sätt att arbeta

utan att det

blir naivt.

En katalysator för andra att få kontakt

med sina insikter och känslor.

• Sanning»

Öppet och ärligt se möjligheter.

Kritiskt och

analytiskt hitta

vägar att hantera situationer.

• Mod»

Alla steg

kräver mod.

Och mod

kräver självkänsla.

Och båda kan

byggas om

och om igen.

• Tillit»

Istället för

nedbrytande oro.

Stanna upp.

Observera.

Acceptera.

Släpp taget.

Ha tillit.

Gå vidare.