Jag arbetar med ämnet Kommunikation eller Feedback i grupp. Att ge återkoppling till varandra på ett ärligt och engagerat sätt är en viktig del av vår kommunikation och ökar känslan av att bli sedd som sedan leder till en mer trygg och trivsam arbetssituaion och i förlängningen större motivation och prestation.

I mitt arbete med Kommunikation ingår konflikthantering som en del. Det går även att arbeta med detta separat.

Förutom Kommunikation är Emotionell kompetens och Självkänsla viktiga begrepp.

Det finns alltid möjlighet att nå kommunikation i en konflikt.

Om man tänker så.

MariaSann

Kommunikation

 

Är kommunikation det samma för dig som för mig? Att samtala är ett naturligt element i mänskliga möten. Att tala är dock inte detsamma som att få något sagt. Att nå en kommunikation ställer krav på vilja, öppenhet och engagemang. Det krävs träning i lyhördhet, lyssnande, självkännedom och förståelse för andra.

På arbetsplatsen som överallt annars uppstår konflikter. Då är det extra viktigt att kommunicera. I en konflikt har alla sin egen bild och uppfattning, styrd av personlighet, värden och värderingar, kunskaper och erfarenheter, uppväxt och miljö.

Maria Sannarum, 0702 85 97 97, ms@mariasann.se

• Energi

och liv»

Solen finns alltid bakom molnen.

Ta vara på nuet och lagra värmen.

Skapa god energi.

Bli medveten om hur energier

påverkar.

• Mod»

Alla steg

kräver mod.

Och mod

kräver självkänsla.

Och båda kan

byggas om

och om igen.

• Tillit»

Istället för

nedbrytande oro.

Stanna upp.

Observera.

Acceptera.

Släpp taget.

Ha tillit.

Gå vidare.

•Enkelhet»

Enkelt och tydligt sätt att arbeta

utan att det

blir naivt.

En katalysator

för andra att få kontakt med sina insikter och känslor.

• Sanning»

Öppet och ärligt se möjligheter.

Kritiskt och

analytiskt hitta

vägar att hantera situationer.