I mitt arbete identifierar jag det som behöver stärkas, förbättras och lösas.

Allt för bättre samverkan, trivsel, effektivitet och lönsamhet.

Att analysera och synliggöra vad som faktiskt pågår i en verksamhet och hur det påverkar enskilda individer, gruppsamverkan och den totala organisationen kan sätta igång en positiv förändring som alla är hjälpta av.

I mitt arbete ingår deltagande observation, individuella samtal och gruppsamtal, analys, rapport och handlingsplan.

Sekretess och ett etiskt förhållningssätt är mycket viktigt för mig.

Referenser och referenslista finns.

MariaSann

Organisationsutveckling

Som organisationskonsult arbetar jag dynamiskt, kognitivt och lösningsfokuserat.

Ingen organisation eller företag är starkare än sin svagaste länk och oftast är svagheterna lättare att definiera för en utomstående. Det gäller även de styrkor som på ett bättre sätt kan tas tillvara och utvecklas på ett konstruktivt sätt.

Förändringsarbete pågår ständigt i en organisation och människor förhåller sig olika till förändringar. På ett målmedvetet sätt kan man arbeta för ett enhetligt förhållningssätt och med olika verktyg utveckla var och ens tankar och inställningar till förändringar.

Maria Sannarum, 0702 85 96 97, ms@mariasann.se

• Energi

och liv»

Solen finns alltid bakom molnen.

Ta vara på nuet och lagra värmen.

Skapa god energi.

Bli medveten om hur energier

påverkar.

•Enkelhet»

Enkelt och tydligt sätt att arbeta

utan att det

blir naivt.

En katalysator för andra att få kontakt

med sina insikter och känslor.

• Sanning»

Öppet och ärligt se möjligheter.

Kritiskt och

analytiskt hitta

vägar att hantera situationer.

• Mod»

Alla steg

kräver mod.

Och mod

kräver självkänsla.

Och båda kan

byggas om

och om igen.

• Tillit»

Istället för

nedbrytande oro.

Stanna upp.

Observera.

Acceptera.

Släpp taget.

Ha tillit.

Gå vidare.