MariaSann

Rekrytering 

Att hitta rätt person. Det kan vara en fördel att låta någon som inte ingår i verksamheten se med ofärgade ögon vem som bäst passar in. Jag kan snabbt få en bild av ett företags kultur

och nuläge och förståelse för det behov som finns.

Jag kan formulera och skapa annonser, genomföra urval, intervjuer och personbedömningar utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv. Jag är branschoberoende med fokus på individbedömning och certifierad användare av MPA, Master Person Analys.

Referenslista finns. 

Maria Sannarum, 0702-85 96 97, ms@mariasann.se

• Energi

och liv»

Solen finns alltid bakom molnen.

Ta vara på nuet och lagra värmen.

Skapa god energi.

Bli medveten om hur energier

påverkar.

•Enkelhet»

Enkelt och tydligt sätt att arbeta

utan att det

blir naivt.

En katalysator för andra att få kontakt med sina insikter och känslor.

• Sanning»

Öppet och ärligt se möjligheter.

Kritiskt och

analytiskt hitta

vägar att hantera situationer.

• Mod»

Alla steg

kräver mod.

Och mod

kräver självkänsla.

Och båda kan

byggas om

och om igen.

• Tillit»

Istället för

nedbrytande oro.

Stanna upp.

Observera.

Acceptera.

Släpp taget.

Ha tillit.

Gå vidare.