Med förmåga att se bakom den dolda strukturen arbetar jag dynamiskt, kognitivt, lösningsfokuserat och flexibelt. Uppdraget skapas efter kundens behov och med tydliga mål.

MariaSann

MariaSann arbetar med Prehabilitering

Detta genom samtal - coachning - feedback - kommunikation - konflikthantering - samverkansträning.

Med individer och grupper. Medarbetare och ledare. Privatpersoner och företag.

Maria Sannarum är Beteendevetare med högskoleutbildning i psykologi, sociologi, socialpsykologi, pedagogik, juridik och rättssociologi.

Jag ser samband och helhet i mänskliga relationer och beteenden och synliggör orsak och verkan.

Med lyhördhet och intuition hittar jag sätt att hantera situationer, konflikter och relationer.

CV, referenser och referensuppdrag finns.

Är du nyfiken - kontakta mig!

Maria Sannarum, 0702 85 96 97, ms@mariasann.se

• Energi

och liv»

Solen finns alltid bakom molnen.

Ta vara på nuet och lagra värmen.

Skapa god energi.

Bli medveten om hur energier

påverkar.

•Enkelhet»

Enkelt och tydligt

sätt att arbeta utan att det blir naivt.

En katalysator

för andra att få kontakt med sina insikter och känslor.

• Sanning»

Öppet och ärligt se möjligheter.

Kritiskt och

analytiskt hitta

vägar att hantera situationer.

• Mod»

Alla steg

kräver mod.

Och mod

kräver självkänsla.

Och båda kan

byggas om

och om igen.

• Tillit»

Istället för

nedbrytande oro.

Stanna upp.

Observera.

Acceptera.

Släpp taget.

Ha tillit.

Gå vidare.